Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1152
Title: Учет психомоторных качеств в процессе подготовки юных пятиборцев 15-18 лет
Authors: Селецкий, Александр
Мельник, Елизавета
Keywords: рухові здібності
психомоторні якості
підлітки
сучасне п'ятиборство,
двигательные способности
психомоторные качества
современное пятиборье
Issue Date: 2012
Citation: Селецкий А. Учет психомоторных качеств в процессе подготовки юных пятиборцев 15-18 лет / Александр Селецкий, Елизавета Мельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 281 - 286.
Abstract: Статтю присвячено аналізові значущих для спортсменів-п'ятиборців психомоторних якостей. На основі теоретичного аналізу виявлено особливості психомоторної сфери спортсменів підліткового віку. Проведено анкетування тренерів і спортсменів, на основі якого виокремлено психомоторні якості, врахування яких у процесі спеціальної підготовки спортсменів у сучасному п'ятиборстві сприятиме підвищенню результативності.
Description: Статья посвящена анализу значимых для спортсменов-пятиборцев психомоторных качеств. На основании теоретического анализа выявлены особенности психомоторной сферы спортсменов подросткового возраста. Проведено анкетирование тренеров и спортсменов, на основании которого выделены психомоторные качества, учет которых в процессе специальной подготовки спортсменов в современном пятиборье будет способствовать повышению результативности.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1152
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Seleckiy.pdf359.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.