Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1145
Title: Ефективність дії заходів та засобів нейтралізації впливу електромагнітних полів на безпеку в автомобільному спорті
Authors: Пришляк, Олег
Ільків, Оксана
Рибак, Людмила
Keywords: автомобільний спорт
електромагнітні поля
автоспорт
Issue Date: 2012
Citation: Пришляк О. Ефективність дії заходів та засобів нейтралізації впливу електромагнітних полів на безпеку в автомобільному спорті / Олег Пришляк, Оксана Ільків, Людмила Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 246 - 250.
Abstract: Для підвищення рівня активної безпеки тренувальної та змагальної діяльності спортсменів-авторалістів, вивчено ефективність дії заходів та засобів нейтралізації впливу електромагнітних полів (ЕМП) на зниження аварійності в автомобільному спорті. Для оцінювання ефективності їх застосування було використано коефіцієнт кореляції за Браве-Пірсону між напруженістю електромагнітних полів на окремих ділянках швидкісних трас та кількістю аварій на них серед захищених та незахищених від шкідливого впливу електромагнітних полів спортивних автомобілів та спортсменів-авторалістів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1145
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Prush.pdf300.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.