Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1127
Title: Особенности формирования двигательных умений и навыков у студентов-дзюдоистов на этапе начальной спортивной специализации
Authors: Полевая-Секэряну, Анжела
Афтимичук, Ольга
Keywords: дзюдо
ритмоструктура
етап початкової спортивної спеціалізації
Issue Date: 2012
Citation: Полевая-Секэряну А. Особенности формирования двигательных умений и навыков у студентов-дзюдоистов на этапе начальной спортивной специализации / Анжела Полевая-Секэряну, Ольга Афтимичук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 238 - 245.
Abstract: У статті представлено ритмічні малюнки технічних дій дзюдоїстів, на базі яких були розроблені комплекси спеціальних вправ, що позитивно впливають на формування техніко-тактичних дій у навчально-тренувальному процесі студентів дзюдоїстів.
Description: В статье представлены ритмические рисунки технических действий дзюдоистов, на базе которых были разработаны комплексы специальных упражнений, положительно влияющих на формирование технико-тактических действий в учебно-тренировочном процессе студентов-дзюдоистов.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1127
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Polevaya.pdf320.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.