Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1123
Title: Структура та зміст експериментальної тренувальної програми Спеціальних Олімпіад з лижних гонок
Authors: Павлось, Ольга
Передерій, Аліна
Байцар, Юрій
Keywords: Спеціальні Олімпіади
лижний спорт
вади інтелекту
лижні гонки
адаптивний спорт
Issue Date: 2012
Citation: Павлось О. Структура та зміст експериментальної тренувальної програми Спеціальних Олімпіад з лижних гонок / Ольга Павлось, Аліна Передерій, Юрій Байцар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 203 - 208.
Abstract: У результаті роботи усунено встановлені в попередніх дослідженнях недоліки офіційної тренувальної програми Спеціальних Олімпіад з лижних гонок. Враховано закономірності підготовки спортсменів та нозологічні особливості осіб з вадами інтелекту. Структура авторської тренувальної програми містить перелік необхідних умінь та навичок (лижні ходи та способи переходів, способи спусків, способи гальмувань, способи поворотів, способи подолання підйомів тощо), завдання з фізичної підготовки, контроль підготовленості атлетів, підготовку до змагальної практики, методичні рекомендації та ілюстративний матеріал.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1123
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pavlos.pdf304.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.