Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/112
Title: Підготовка кваліфікованих ралійних екіпажів до багатоетапних змагань
Authors: Кувалдіна, Ольга
Рибак, Олег
Keywords: авторалі
змагання
підготовка
Issue Date: 2014
Abstract: Для обгрунтування напрямків підготовки ралійних екіпажів до багатоетапних змагань проаналізовано показники змагальної діяльності 99-ти учасників чемпіонатів Польщі 2010-2012 рр. З'ясовано вплив на підсумкові місця різних показників змагальної діяльності, визначено критерії порівняння результатів, показаних екіпажами на автомобілях різних класів і залікових груп, виявлено розділи підготовки й розроблено модельні характеристики підготовленості екіпажів, що обумовлюють високі підсумкові результати в багатоетапних змаганнях.
Description: Кувалдіна О. Підготовка кваліфікованих ралійних екіпажів до багатоетапних змагань / Ольга Кувалдіна, Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т.1. - С. 132 - 137.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/112
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kuvaldina O., Rybak O..pdf996.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.