Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1111
Title: Навчання базових техніко-тактичних зв'язків на основі ситуаційних дидактичних завдань
Authors: Кухтій, Світлана
Кухтій, Андрій
Зварищук, Оксана
Keywords: дзюдо
техніко-тактичні зв’язки
базова техніка
технічні дії
Issue Date: 2012
Citation: Кухтій С. Навчання базових техніко-тактичних зв'язків на основі ситуаційних дидактичних завдань / Світлана Кухтій, Андрій Кухтій, Оксана Зварищук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 143 - 149.
Abstract: У сучасному дзюдо спостерігається недостатня техніко-тактична підготовленість спортсменів на етапі початкової та попередньої базової підготовки. Основи техніко-тактичної майстерності закладаються саме в юнацькому віці та є фундаментом для подальшого удосконалення спортивної майстерності. У зв’язку з цим, актуальним є оптимізація техніко-тактичної майстерності, тому що інтегральним показником технічної підготовленості дзюдоїстів є здатність надійно й ефективно виконувати атакувальні дії у змагальній сутичці. У цій роботі описано алгоритм і методику вивчення техніко-тактичних зв'язок за допомогою відтворення ситуаційних завдань змагальних сутичок.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1111
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kyhtiy.pdf538.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.