Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1104
Title: Контроль в тренировочном процессе высококвалифицированных бегунов на короткие дистанции на основе миометрических показателей мышечной системы
Authors: Гусинец, Евгений
Нарскин, Геннадий
Врублевский, Евгений
Keywords: біг на короткі дистанції
пружно-в'язкі властивості м'язів
міометр
спринтери
тренувальний процес
навантаження
поточний контроль
миометр
спринтеры
тренировочный процесс
нагрузка
упруго-вязкие свойства мышц
Issue Date: 2012
Citation: Гусинец Е. Контроль в тренировочном процессе высококвалифицированных бегунов на короткие дистанции на основе миометрических показателей мышечной системы / Евгений Гусинец, Геннадий Нарскин, Евгений Врублевский // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 62 - 68.
Abstract: За допомогою міометра MYOTON 3 (пристрою для вимірювання еластичності й жорсткості біологічних тканин) вимірювалися біомеханічні характеристики певних скелетних м'язів спортсменів. Запропонований підхід дозволяє виявити вплив тренувальних і змагальних навантажень різної спрямованості, відпочинку й відновлення на зміну властивостей м'язової системи, запобігти отриманню травм, що, своєю чергою, дозволить індивідуалізувати тренувальний процес.
Description: С помощью миометра MYOTON 3 (устройства для измерения эластичности и жёсткости биологических тканей) измерялись биомеханические характеристики ряда скелетных мышц спортсменов. Предложенный подход позволяет выявить влияние тренировочных и соревновательных нагрузок различной направленности, отдыха и восстановления на изменение свойств мышечной системы, предотвратить получение травмы, что, в свою очередь, позволит индивидуализировать тренировочный процесс.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1104
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Gysunec.pdf796.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.