Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1087
Title: Применение компьютерных технологий в подготовке легкоатлетических эстафетных команд
Authors: Боровая, В.
Врублевский, Евгений
Ледовская, Т.
Keywords: естафетний біг
естафетна паличка
эстафетный бег
эстафетная палочка
видеосъемка
Issue Date: 2013
Citation: Боровая В. А. Применение компьютерных технологий в подготовке легкоатлетических эстафетных команд / В. А. Боровая, Е. П. Врублевский, Т. М. Ледовская // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 13 - 18.
Abstract: Розроблено методику біомеханічного аналізу спортивної техніки легкоатлетичних вправ з використанням доступних технічних засобів. Апробацію методики проведено на спортсменках збірної команди Республіки Бєларусь, що спеціалізуються в естафетному бігу 4х100м. Простота, доступність і мінімальні вимоги до технічного програмного забезпечення дозволяють рекомендувати цей методичний підхід обчислення біомеханічних параметрів для використання в тренувальному процесі.
Description: Разработана методика биомеханического анализа легкоатлетических упражнений с использо- ванием доступных технических средств. Апробация методики проведена на спортсменках сборной команды Рес- публики Беларусь, специализирующихся в эстафетном беге 4х100м. Простота, доступность и минимальные тре- бования к техническому программному обеспечению, позволяют рекомендовать данный методический подход вычисления биомеханических параметров для использования в тренировочном процессе.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1087
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Borova.pdf364.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.