Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1084
Title: Wpływ uprawiania nordic walking na kobiety w wieku 50 - 60 lat
Authors: Strój, Ewa
Keywords: фізична активність
жінки
Nordic Walking
aktywność fizyczna
kobiety
Issue Date: 2013
Citation: Strój E. Wpływ uprawiania nordic walking na kobiety w wieku 50 - 60 lat / Ewa Strój // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 181 - 185.
Abstract: Фізична активність – це важлива частина способу життя сучасної людини. Метою нашого дослідження було оцінити вплив занять Nordic Walking на якість життя жінок у віці 50–60 років. Дослідження було проведено у 2012 році в групі 30 жінок. Для отримання результатів було використано анонімне опитування у вигляді анкети. Дослідження підтверджують, що Nordic Walking справляє позитивний ефект як для фізичного, так і психічного здоров'я.
Description: Aktywność fizyczna stanowi ważny element stylu życia współczesnego człowieka. Celem pracy było określenie wpływu uprawiania Nordic Walking na jakość życia kobiet w wieku 50–60 lat. Badania przeprowadzono w 2012 roku w grupie 30 kobiet. Głównym narzędziem badawczym był anonimowy kwestionariusz ankiety. Wyniki badań potwierdzają, że trening Nordic Walking niesie pozytywne skutki zarówno dla zdrowia fizycznego jak i psychicznego.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1084
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Str_31.pdf386.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.