Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1063
Title: Порівняння змісту діяльності фізкультурних фахівців щодо залучення населення до систематичних занять руховою активністю
Authors: Жданова, Ольга
Чеховська, Любов
Грибовська, Ірина
Keywords: рухова активність
фізкультурні фахівці
систематичні заняття
Issue Date: 2013
Citation: Жданова О. Порівняння змісту діяльності фізкультурних фахівців щодо залучення населення до систематичних занять руховою активністю / Ольга Жданова, Любов Чеховська, Ірина Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 4. - С. 53 - 57.
Abstract: У статті наведено результати опитування фахівців, які проводять організовані форми занять у різних установах, а також учасників занять і фізкультурно-спортивних заходів. Установлено методи, які використовують фахівці для залучення населення до рухової активності, а також мотиви, які спонукали респондентів до початку занять і участі у заходах змагальної спрямованості.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1063
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Zda_9.pdf306.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.