Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1058
Title: Содержание коммуникативных компетенций тренера оздоровительной аэробики
Authors: Райко, Оксана
Афтимичук, Ольга
Keywords: аеробіка
оздоровлення
тренер
комунікативні компетенції
оздоровление
аэробика
Issue Date: 2013
Citation: Райко О. Содержание коммуникативных компетенций тренера оздоровительной аэробики / Оксана Райко, Ольга Афтимчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 4. - С. 145 - 151.
Abstract: У роботі розглядається проблема професійно-комунікативних компетенції тренера з оздоровчої аеробіки. Представлено структурні компоненти вербальної і невербальної комунікації; подано їх характеристику і призначення в системі фітнес-занять. Визначено види міжособистісних відносин, що трапляються в рамках тренувального процесу тренера оздоровчої аеробіки. Розкрито зміст особистісно-професійних якостей, необхідних тренерові для повноцінного проведення оздоровчого заняття.
Description: В работе рассматривается проблема профессионально-коммуникативных компетенций тренера по оздоровительной аэробике. Представлены структурные компоненты вербальной и невербальной коммуникации; дана их характеристика и назначение в системе фитнесс занятий.Определены виды межличностных отношений, встречающиеся в рамках тренировочного процесса тренера оздоровительной аэробике. Раскрыто содержание личностно-профессиональных качеств, необходимых тренеру для полноценного проведения оздоровительного занятия.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1058
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Raj_25.pdf313.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.