Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1057
Title: Визначення конкурентних переваг дитячо-юнацьких спортивних шкіл на ринку фізкультурно-спортивних послуг
Authors: Путятіна, Галина
Середа, Наталія
Keywords: маркетинг
дитячо-юнацькі спортивні школи
маркетинговий аналіз
Issue Date: 2013
Citation: Путятіна Г. Визначення конкурентних переваг дитячо-юнацьких спортивних шкіл на ринку фізкультурно-спортивних послуг / Галина Путятіна, Наталія Середа // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 4. - С. 139 - 144.
Abstract: У статті розкрито сутність конкурентоспроможності діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл в умовах ринку. Наведено результати проведеного дослідження, в якому брали участь 127 представників ДЮСШ та 112 адміністративних працівників фізкультурно-спортивних організацій конкурентів. Проведено за допомогою методик PEST та SWOT маркетинговий аналіз діяльності ФСО конкурентів та ДЮСШ встановив конкурентні переваги та недоліки в роботі спортивних шкіл, які використовуються при побудові їх маркетингової стратегії.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1057
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Put_24.pdf394.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.