Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1046
Title: Інформаційна діагностика джерел з фізичної реабілітації у ВНЗ фізкультурного профілю (на прикладі Львівського державного університету фізичної культури)
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: інформаційне забезпечення
інформаційна діагностика
підготовка фахівців
Issue Date: 2012
Citation: Свістельник І. Інформаційна діагностика джерел з фізичної реабілітації у ВНЗ фізкультурного профілю (на прикладі Львівського державного університету фізичної культури) / Свістельник І. // Теорія та методика фізичного виховання. - 2012. - № 2. - С. 49 - 52.
Abstract: У статті здійснена діагностика наявних інформаційних джерел з фізичної реабілітації. Показано, що інформаційні ресурси були відібрані, опрацьовані та систематизовані у вигляді науково-тематичного бібліографічного видання за допомогою інформаційно-пошукової системи бібліотеки ЛДУФК. Встановлено, що інформаційне забезпечення навчально-освітнього процесу та науково-дослідної діяльності за спеціальністю «Фізична реабілітація», за якою готують фахівців у ВНЗ, є значним за обсягом, однак у його тематико-видовій структурі переважають наукові статті у фахових і нефахових виданнях. Виявлено, що наукову інформацію з фізичної реабілітації можна отримати також в електронному форматі - у науковому виданні «Спортивна наука України», яке належить ЛДУФК.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1046
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Svistelnyk I..16pdf.pdf663.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.