Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1045
Title: Бібліографічна культура як складова інформаційної культури аспіранта ВНЗ фізкультурного профілю
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: інформаційна культура
вища фізкультурна освіта
бібліографія
аспіранти
Issue Date: 2012
Citation: Свістельник І. Бібліографічна культура як складова інформаційної культури аспіранта ВНЗ фізкультурного профілю / Свістельник Ірина // Теорія та методика фізичного виховання. - 2012. - № 3.- С. 3 - 7.
Abstract: У статті проаналізовано особливості бібліографічної культури як складової культури інформаційної. Показано, що володіння бібліографічним методом роботи з інформаційними джерелами є невід'ємним компонентом пізнавальної, ціннісно-орієнтовної, соціокультурної діяльності особистості в цілому; пріоритетною складовою інформаційної культури, яку розглядають як засіб удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи з документальною інформацією, та чинник інтелектуалізації у процесі професійного становлення і саморозвитку. Встановлено, що володіння основами бібліографічних знань і практичними навичками самостійного пошуку літератури в різних бібліографічних джерелах є складовою частиною наукової організації науково-дослідної роботи аспіранта
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1045
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Svistelnyk I..15pdf.pdf864.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.