Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1020
Title: Особливості правової підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання
Authors: Мальона, Світлана
Keywords: правова підготовка
фахівець фізичного виховання
Issue Date: 2013
Citation: Мальона С. Особливості правової підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання / Світлана Мальона // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 4. - С. 101- 104.
Abstract: У статті проведено аналіз сучасного законодавства в галузі освіти та його відображення в системі правової освіти майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту. Сформульовано й розглянуто систему правової освіти майбутніх фахівців фізичного виховання, визначено її протиріччя та сформульовано проблему удосконалення правової підготовки з урахуванням видів спорту.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1020
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mal_17.pdf278.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.