Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1016
Title: Оцінювання знань студентів ВНЗ фізкультурного профілю за результатами поточного контролю
Authors: Ісаченко, Марія
Keywords: студенти
оцінювання теоретичних знань
поточний контроль
Issue Date: 2013
Citation: Ісаченко М. Оцінювання знань студентів ВНЗ фізкультурного профілю за результатами поточного контролю / Марія Ісаченко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 4. - С. 78 - 82.
Abstract: Визначено педагогічні умови, при яких було реалізовано функції контролю, що сприяло підвищенню якості управління навчальним процесом. Порівняно результати модульного тестування теоретичних знань студентів, що мають різний вихідний рівень базових знань з інших дисциплін. Показано, що в процесі навчальних занять з дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання» загальний рівень знань студентів вирівнюється і практично не має відмінностей. Результати досліджень свідчать, що модульний тестовий контроль використовувався не тільки для функції оцінювання, але й для корекції змістовної частини програмного матеріалу.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1016
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Isa_13.pdf346.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.