Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1009
Title: Обгрунтування спортивно-оздоровчої роботи з дітьми середнього шкільного віку у позанавчальний час
Authors: Гайволя, Руслан
Keywords: спортивно-оздоровча робота
фізичне виховання
фізична підготовленість
діти середнього шкільного віку
позанавчальний час.
Issue Date: 2013
Citation: Гайволя Р. Обгрунтування спортивно-оздоровчої роботи з дітьми середнього шкільного віку у позанавчальний час / Руслан Гайволя // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 4. - С. 35 - 39.
Abstract: У статті узагальнено досвід теорії та практики фізичного виховання з дітьми середнього шкільного віку. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні засобів підвищення ефективності спортивно- оздоровчої роботи в позанавчальний час. Автор розробив програму спортивно-оздоровчої роботи засобами фізичного виховання учнів середніх класів і перевірив її ефективність. Відзначено підвищення рівня фізичної підготовленості дітей, які займалися за розробленою програмою й отримували додаткові нормовані фізичні навантаження стосовно віку, статі та індивідуальних особливостей організму.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1009
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Gaj_6.pdf295.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.