Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1001
Title: Характеристика інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти
Authors: Свістельник, Ірина
Заневський, Ігор
Keywords: фізкультурна освіта
інформаційні ресурси
інформаційне забезпечення
Issue Date: 2014
Citation: Свістельник І. Р. Характеристика інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти / Свістельник І. Р., Заневський І. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наук. моногр. / за ред. С.С.Єрмакова. – Х., 2006. – №9. – С. 141-144.
Abstract: Запропоновано кількісні показники інформаційного забезпечення фізкультурної освіти. Розкрито структуру інформаційної діяльності ВНЗ фізкультурного профілю. Подано результати порівняльного аналізу їхнього інформаційного забезпечення.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1001
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Svistel'nyk I., Zanevs'kyy I..pdf707.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.