Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10004
Title: Strategiczna karta wynikow - balanced scorecard - doswiadczenia we wdrazaniu systemu pomiaru i oceny dokonan podmiotu leczniczego
Authors: Jasińska, J.
Barna, K.
Keywords: Wyniki NBSC
Zrównoważona karta wyników
Issue Date: 2017
Publisher: ЛДУФК
Citation: Jasińska J. Strategiczna karta wynikow - balanced scorecard - doswiadczenia we wdrazaniu systemu pomiaru i oceny dokonan podmiotu leczniczego / J. Jasińska, К. Вагпа // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфери обслуговування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. - Львів, 2017. - С. 9-10.
Abstract: Celem opracowania jest przedstawienie doświadczeń polskiego podmiotu leczniczego – Fresenius Nephrocare – działającego w środowisku i wdrażającym nowoczesne metody zarządzania.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10004
Appears in Collections:"Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J. Jasińska, K. Barna.pdf34.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.