Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9978
Title: Лікувальна гімнастика з використанням вправ амплітудної вібрації із додатковою постізометричною релаксацією м'язів при контрактурах плечового суглоба в пізньому післяопераційному періоді
Authors: Рой, Ірина
Пилипенко, Олег
Чернявський, Олександр
Рець, Сергій
Roi, Iryna
Pylypenko, Oleh
Cherniavskyi, Oleksandr
Rets, Serhii
Keywords: плечовий суглоб
контрактура
амплітудна вібрація
постізометрична м’язова релаксація
лікувальна фізкультура
Issue Date: 2017
Citation: Лікувальна гімнастика з використанням вправ амплітудної вібрації із додатковою постізометричною релаксацією м'язів при контрактурах плечового суглоба в пізньому післяопераційному періоді / Ірина Рой [та ін.] // Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2017. - № 2(28). - С. 51-59.
Abstract: Післяопераційна іммобілізація та відсутність повноцінного руху в оперованому суглобі обмежує можливості фізичної реабілітації після артроскопічних втручань. Водночас потрібно забезпечити підтримку необхідного рівня м’язової активності для запобігання гіпотрофії м’язів. Ураховуючи результати лікування 22 пацієнтів, які перенесли артроскопічне втручання на плечовому суглобі та в яких у післяопераційному періоді сформувалися контрактури, було запропоновано методику лікувальної гімнастики для поетапного усунення зазначеної контрактури з використанням вправ амплітудної вібрації та додатковим застосуванням постізометричної м’язової релаксації. Мета: вивчити ефективність вправ амплітудної вібрації із додатковим застосуванням постізометричної м’язової релаксації для усунення контрактур плечового суглоба. Запропонувати програму фізичної реабілітації за вказаної патології. Методи та організація дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічний експеримент, методи гоніометрії, опитування, методи математичної статистики. У роботі наведено результати та аналіз відновного лікування 22 хворих після артроскопічного втручання з контрактурами плечового суглоба. Під час проведення дослідження інтенсивність больового синдрому у пацієнтів основної групи зменшилася на 4 бали, тоді як у контрольній групі – на 2 бали. Різниця показників зменшення больового синдрому за ВАШ становить 2 бали, що є статистично значущим показником (р<0,05). Кут згинання плечового суглоба в основній групі збільшився на 90°, у контрольній – на 50°. Різниця показників становить 40°, що є статистично значущим (р<0,05). Кут відведення плечового суглоба в основній групі зріс на 110°, у контрольній – на 90°. Різниця показників становить 30°, що є статистично значущим (р<0,05). Зовнішня ротація плечового суглоба в основній групі збільшилася на 60°, у контрольній – на 40°. Різниця показників становить 20°, що є статистично значущим (р<0,05). Внутрішня ротація плечового суглоба в основній групі збільшилася на 70°, у контрольній – на 40°. Різниця показників становить 30°, що є статистично значущим (р<0,05). Показники сили м’язів у пацієнтів основної групи поліпшилися на 4 бали, у контрольній – на 2 бали. Означена різниця 2 бали є статистично значущою (р <0,05).
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9978
ISSN: 2221-1217
Appears in Collections:Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
638-1299-1-SM.pdf339.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.