Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9959
Title: Рекомендації вітчизняної кардіології з фізичної реабілітації осіб із серцевою недостатністю
Authors: Богдановська, Надія
Bohdanovska, Nadia
Keywords: серцева недостатність
нормативно-правовий аспект
рухова активність
Issue Date: 2017
Citation: Богдановська Н. Рекомендації вітчизняної кардіології з фізичної реабілітації осіб із серцевою недостатністю [Електронний ресурс] / Надія Богдановська // Спортивна наука України. - 2017. - № 5(81). - С. 9-15. - Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/643
Abstract: Мета роботи: вивчити зміст документів вітчизняної кардіології з фізичної реабілітації осіб із хронічною серцевою недостатністю. Матеріал і методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури, джерел та інформації світової мережі Інтернет, контент-аналіз, методи системного аналізу, порівняння та зіставлення. Результати: проведено аналіз змісту основних документів щодо фізичної реабілітації осіб із ХСН. Виявлено недостатність рекомендацій щодо її змісту та відсутність рекомендованих програм із фізичної реабілітації. Залишаються нерозв’язаними питання про характер і методологію тренувань, адекватні способи дозування фізичних навантажень, їх ефективність залежно від призначення допоміжних лікарських засобів. Висновки: серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті в усьому світі. Пошук нових та ефективних засобів профілактики, лікування та фізичної реабілітації осіб із серцевою недостатністю триває. У нормативних документах недостатньо висвітлено зміст фізичної реабілітації. Існує потреба розроблення та впровадження у практичну діяльність спеціалізованих медичних закладів програм фізичної реабілітації пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9959
ISSN: 1993-5757
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
643-1309-1-SM.pdf704.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.