Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9806
Title: Розвиток силових якостей юнаків середнього шкільного віку з використанням засобів рукопашу гопак
Authors: Никитенко, Анатолій
Нікітенко, Сергій
Стасюк, Василь
Унгурян, Григорій
Nykytenko, Anatolii
Nikitenko, Serhii
Stasiyk, Vasyl
Unhurian, Hryhorii
Keywords: юнаки
фізичне виховання
якості
сила
засіб
рукопаш гопак
взаємозв’язок
перенесення
Issue Date: 2016
Citation: Розвиток силових якостей юнаків середнього шкільного віку з використанням засобів рукопашу гопак [Електронний ресурс] / Анатолій Никитенко [та ін.] // Спортивна наука України. - 2016.- № 1 (71). - С. 43-49. - Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/395
Abstract: Розвиток фізичних якостей школярів із використанням елементів спортивних одноборств досліджено не достатньо. Мета: підвищення рівня розвитку силових якостей юнаків середнього шкільного віку із використанням елементів спортивного рукопашу гопак. Матеріал і методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення, динамометрія, педагогічне тестування, послідовний педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Досліджено 13 юнаків віком 13–14 років, які застосовували елементи рукопашу гопак для розвитку силових якостей. Результати. Спеціальні підготовчі вправи з рукопашу гопак сприяють позитивному перенесенню фізичних якостей на виконання загальнопідготовчих вправ у юнаків середнього шкільного віку. Результати порівняльного послідовного педагогічного експерименту засвідчили ефективність застосування елементів рукопашу гопак для розвитку силових якостей юнаків на заняттях з фізичного виховання.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9806
ISSN: 1993-5757
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
395-814-1-SM.pdf317.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.