Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9262
Title: Фізична рекреація
Authors: Приступа, Є. Н.
Жданова, О. М.
Линець, М. М.
Мартин, П. М.
Завидівська, Н. Н.
Чеховська, Л. Я.
Грибовська, І. Б.
Данилевич, М. В.
Сосіна, В. Ю.
Кухтій, А. О.
Prystupa, Ye. N.
Zhanova, O. M.
Lynets, M. M.
Martyn, P. M.
Zavydivska, N. N.
Chekhovska, L. Ya.
Hrybovska, I. B.
Danylevych, M. V.
Sosina, V. Yu.
Kukhtii, A. O.
Keywords: фізична рекреація
туризм
рекреаційно-оздоровчі заняття
Issue Date: 2010
Publisher: ЛДУФК
Citation: Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Є. Приступи. - Л. : ЛДУФК, 2010. - 447 с.
Abstract: Навчальний посібник висвітлює теорію фізичної рекреації, технологію проведення та зміст рекреаційно-оздоровчих занять, туризм як засіб фізичної рекреації. Рекомендовано студентам, аспірантам, викладачам, слухачам післядипломного навчання та підвищення кваліфікації, фахівцям з рекреації й оздоровчого тренування, які працюють у фізкультурно-оздоровчих закладах і центрах фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх".
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9262
ISBN: 978-966-2328-06-6
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фізична рекреація 2.pdf52.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.