Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9261
Title: Фізіологія людини
Authors: Яремко, Є. О.
Вовканич, Л. С.
Бергтраум, Д. І.
Коритко, З. І.
Музика, Ф. В.
Yaremko, Ye. O.
Vovkanych, L. S.
Berhtraum, D. I.
Korytko, Z. I.
Muzyka, F. V.
Keywords: фізіологія людини
фізіологія спорту
Issue Date: 2013
Publisher: ЛДУФК
Citation: Фізіологія людини : навч. посіб. - Вид. 2-ге, доп. / Яремко Є. О., Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І. [та ін.]. - Л. : ЛДУФК, 2013. - 208 с.
Abstract: Навчальний посібник містить теоретичну інформацію та практичні роботи з усіх основних розділів фізіології людини. Виконання робіт сприятиме формуванню у студентів комплексних знань, умінь та навичок, необхідних для вивчення фізіології спорту та фізичного виховання. Зміст посібника відповідає навчальній програмі з фізіології людини. Навчальний посібник призначено для студентів університетів фізичної культури, факультетів фізичною виховання педагогічних університетів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9261
ISBN: 978-966-2328-54-7
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фізіологія людини 1.pdf17.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.