Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7994
Title: Навчальний посібник з англійської мови для студентів І курсу факультетів фізичного виховання та спорту.
Authors: Проценко, Уляна
Романчук, Ольга
Keywords: фізичне виховання
спорт
англійська мова
Issue Date: 2008
Publisher: Норма
Citation: Проценко У. Навчальний посібник з англійської мови для студентів І курсу факультетів фізичного виховання та спорту : навч. посіб. / Проценко Уляна, Романчук Ольга. - Вид. 2-ге, випр. та доп. - Львів : Норма, 2008. - 68 с.
Abstract: У посібнику представлено основні розмовні теми першого року навчання. Теоретичний та практичний матеріал закріплюється розширеною системою вправ, тематичним тест-контролем та завданнями для самостійної роботи. Матеріали посібника спрямовані на формування навичок усного та письмового мовлення. Посібник призначений для студентів першого курсу, які навчаються за кредитно-модульною системою.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7994
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File SizeFormat 
Проценко У..pdf6.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.