Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6919
Title: Реорганізація системи фізичного виховання студентів вищої школи: проблеми й перспективи
Authors: Завидівська, Наталія
Ханікянц, Олена
Keywords: фізичне виховання
студенти
здоров'я
організаційні психолого-педагогічні умови
Issue Date: 2016
Citation: Завидівська Н. Реорганізація системи фізичного виховання студентів вищої школи: проблеми й перспективи / Наталія Завидівська, Олена Ханікянц // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. - Луцьк , 2016. – № 1(33). - С. 51-56.
Abstract: У статті окреслено перспективні напрями реорганізації системи фізичного виховання в умовах сучасності. Обгрунтовано зміст сучасних організаційних психолого-педагогіч- них умов фізичного вдосконалення студентської молоді. Проаналізовано стан та перспективи розвитку системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах, визначено пріоритети та принципи системи фізичного виховання в умовах реорганізації. Представлено організаційну технологію фізичного виховання студентської молоді, що за своєю суттю становить спеціальний узірець використання змісту,організаційних аспектів і заходів фізичного виховання з урахуванням специфіки навчання й особливостей фаху. Окреслено методологію фізичного вдосконалення студентів, що сприяє формуванню в них профілактичної ініціативності, реабілітаційної спроможності та рекреаційних уподобань щодо свого здоров'я. Представлено комунікативне середовище фізичного виховання, що спонукає студентів до ретроспективного пошуку інформації тезу, накопичення індивідуального інформаційного банку з питань збереження власного здоров'я.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6919
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Н. Завидівська, О. Ханікянц.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.