Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6880
Title: Концепція фізичної реабілітації дітей з бронхолегеневими захворюваннями
Authors: Івасик, Наталія
Борецький, Юрій
Keywords: фізична реабілітація
бронхолегеневі захворювання
Issue Date: 2016
Citation: Івасик Н. Концепція фізичної реабілітації дітей з бронхолегеневими захворюваннями / Наталія Івасик, Юрій Борецький // Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2016. - № 3(25). - С. 41-48.
Abstract: Аналіз наукової та методичної літератури з досліджуваної тематики свідчить про необхідність запровадження систематизованих ефективних реабілітаційних дій, які будуть спрямовані на відновлення і розвиток фізіологічних функцій дитини, ліквідацію негативних змін у її здоров'ї, запобігання хронізації гострих процесів, сприяння у створенні умов для адаптації до змін, які виникли в результаті захворювання в життєвих ситуаціях. У запропонованій концепції фізичної реабілітації дітей з бронхолегеневими захворюваннями доповнено концептуальні підходи та концептуальні, методичні й організаційні основи фізичної реабілітації дітей з бронхолегеневими захворюваннями, сукупність послідовних координованих дій яких спрямована на забезпечення максимально можливого реабілітаційного ефекту в дітей з цими захворюваннями в умовах стаціонарного лікування.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6880
Appears in Collections:Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Н. Івасик, Ю. Борецький.pdf461.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.