Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6787
Title: Zagospodarowanie rekreacyjne parku krajobrazowego "Góry Opawskie"
Authors: Puciato, Daniel
Keywords: рекреація
рекреаційне використання
zagospodarowanie
rekreacja
park krajobrazowy
Góry Opawskie
Issue Date: 2010
Citation: Puciato D. Zagospodarowanie rekreacyjne parku krajobrazowego "Góry Opawskie" / Daniel Puciato // Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2010. - № 2. - С. 64-70.
Abstract: Człowiek współczesny podlega wielu czynnikom, które mogą negatywnie wpłynąć na stan jego zdrowia. Dla skompensowania tych zagrożeń powinien on podejmować odpowiednie wysiłki fizyczne, realizowane na świeżym powietrzu. Doskonale nadają się do tego obszary chronione, w tym parki krajobrazowe. Uprawianie rekreacji nie jest jednak możliwe bez istnienia odpowiednich obiektów infrastruktury. Celem pracy jest przedstawienie elementów zagospodarowania rekreacyjnego na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Metodami badań były: kwerenda biblioteczna oraz badania terenowe, mające na celu inwentaryzację obiektów rekreacyjnych. W Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie” znajduje się siedem obiektów związanych z uprawianiem sportów wodnych. Na brzegu jednego z nich – Kąpieliska Leśnego znajduje się wypożyczalnia sprzętu pływającego oraz park linowy. Na terenie parku zlokalizowane są również dwa łowiska pstrąga, wraz z niezbędną infrastrukturą. Dobrze rozwinięte są tutaj elementy zagospodarowania o charakterze liniowym w skład których wchodzą: trzy szlaki turystyczne piesze i je den rowerowy oraz cztery ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne. W sezonie zimowym, na Biskupiej Kopy można też skorzystać ze stoku i wyciągu narciarskiego. Stan zagospodarowania rekreacyjnego na terenie parku jest zadowalający, ale brakuje bazy dla rekreacji zimowej. Również stan techniczny wielu elementów infrastruktury rekreacyjnej wymaga inwestycji odtworzeniowych. W przypadku podjęcia odpowiednich działań i zmiany tego stanu rzeczy atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna terenu z pewnością wzrośnie. trasami po stronie czeskiej, wywołują jednak wiele kontrowersji. Pamiętać bowiem należy o zachowaniu walorów przyrodniczych parku, które na skutek powstawania samych obiektów oraz infrastruktury umożliwiającej ich dostępność komunikacyjną, mogłyby zostać ograniczone. Niezbędna jest zatem współpraca różnych grup społecznych i zawodowych, która zaowocuje wypracowaniem takich kierunków rozwoju Gór Opawskich, które byłyby zgodne z teorematem rozwoju trwałego, zrównoważonego oraz samopodtrzymującego się.
Description: На сучасну людину діють багато чинників, які можуть негативно впливати на стан її здоров’я. Для компенсації названого впливу людина повинна мати відповідний обсяг рухової активності на заняттях просто неба. Найкраще придатні для цього території, які охороняються, зокрема ландшафтні парки. Однак рекреаційні заняття в них не можуть відбуватися без наявності відповідної інфраструктури. Метою дослідження є рекреаційне використання території ландшафтного парку „Гори Опавске”. Методами дослідження були: бібліографічний пошук, інвентаризація рекреаційних об’єктів на місцевості. У ландшафтному парку „Гори Опавске” розташовано сім об’єктів, призначених для занять водними видами спорту. На березі одного із озер – Лісової купальні – організовано прокат плавзасобів та риболовецького спорядження. На території обладнано два місця для ловлі форелі із відповідною інфраструктурою. Добре організовано в парку лінійні маршрути, до складу яких входять: три маршрути для пішого туризму та один для велосипедного, а також чотири природничо-дидактичні стежки. У зимовому сезоні на Біскупей Копи можна користуватися гірськолижним спуском та витягом. Стан рекреаційного використання парку є задовільним, однак не достатньою є база для зимової рекреації. Одночасно технічний стан більшості елементів рекреаційної інфраструктури вимагає інвестицій для відновлення. За умови проведення відповідної діяльності та зміни сьогоденного стану туристична і рекреаційна атракційність парку безумовно підвищиться.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6787
Appears in Collections:Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Д. Пуцято.pdf150.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.