Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5890
Title: Порівняльний аналіз фізичного розвитку та функціонального стану серцево - судинної і дихальної систем школярів 13-14 років із сільської місцевості й міста
Authors: Галан, Ярослав
Keywords: фізичний розвиток
функціональний стан
серцево-судинна система
дихальна система
школярі
Issue Date: 2014
Citation: Галан Я. Порівняльний аналіз фізичного розвитку та функціонального стану серцево - судинної і дихальної систем школярів 13-14 років із сільської місцевості й міста / Ярослав Галан // Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2014. - № 3(17). - С. 19 - 26.
Abstract: У сучасних соціально-економічних умовах зростає необхідність повнішого використання можливостей системи фізкультурної освіти дітей і молоді для підготовки їх до самостійного життя. Процес перегляду шкільних програм із предмета "Фізична культура" в структурі сучасної середньої освіти вимагає випереджальної розробки прогресивних і методично виправданих концепцій, педагогічних технологій, які мають за мету підвищення духовного, соціального та фізичного здоров’я школярів. Згідно з цим, перспективною є проблематика визначення уніфікованих нормативів фізичного розвитку, функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем та модельно-цільових характеристик фізичного ста-ну індивідуума або контингенту школярів, які проживають у сільській місцевості й місті. Оцінювання вірогідності точного передбачення в завданнях, які ставляться перед фізичним вихованням, фактичних результатів їхньої реалізації може бути вирішено за допомогою моделювання показників фізичного стану та засобів педагогічного контролю. Урбанізація, кліматично-географічні, соціально-економічні й екологічні умови проживання дітей впливають на їхню адаптацію до навколишнього середовища та на фізичний стан, що вимагає від сучасної науки диференційованого підходу до розробки цих нормативів. У статті представлено результати вивчення питання фізичного розвитку та функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем організму школярів віком 13–14 років. Особливо важливим є факт диференціації наукових даних з розвитку дітей із сільської місцевості та дітей, які проживають у місті. Проведено констатувальний експеримент у групі школярів віком 13–14 років. Дані систематизовано за допомогою методів математичної статистики. Достовірні відмінності спостерігаються у хлопчиків та дівчаток за низкою діагностованих показників.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5890
Appears in Collections:Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Я. Галан.pdf417.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.