Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5659
Title: Рухова активність: термінологія та класифікація
Authors: Дутчак, Мирослав
Keywords: рухова активність
термінологія
Issue Date: 2016
Citation: Дутчак М. Рухова активність: термінологія та класифікація / Мирослав Дутчак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12-13 трав. 2016 р.). - Львів, 2016. - С. 351 - 353.
Abstract: Формування системи термінів - характерна ознака розвитку різних наукових галузей. Термінологічна точність необхідна для мінімізації полісемантичності (багатозначності) у трактування основних понять, що забезпечує коректність викладу актуальності, гіпотези, мети та завдань дослідження, його основних результатів та їх обговорення. Єдиний термінологічний апарат дозволяє, як науковцям так і практикам, користуватись однаковою і зрозумілою для всіх «професійною мовою».
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5659
Appears in Collections:"Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення"

Files in This Item:
File SizeFormat 
М. Дутчак.pdf246.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.