Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5467
Title: Якість життя молоді з навчальних закладів, що залучені до здоров’язберігаючої проектної діяльності
Authors: Павлова, Юлія
Шиян, Олена
Keywords: якість життя
здоров'я
молодь
Issue Date: 2016
Citation: Павлова Ю. Якість життя молоді з навчальних закладів, що залучені до здоров’язберігаючої проектної діяльності / Павлова Ю. О., Шиян О. І. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2016. – Вип. 3К 1(70)16. – С. 138 – 141.
Abstract: Стаття присвячена проблемі поліпшення якості життя дітей та молоді. Мета роботи - порівняти якість життя школярів, які навчаються у школах сприяння здоров'я з благополуччям учнів з інших навчальних закладів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5467
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
15.pdf384.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.