Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5012
Title: Aktywność fizyczna dzieci w wieku 6 і 7 lat mieszkających w Rzeszowie
Authors: Herbert, Jarosław
Keywords: фізична активність
акселерометр
здоров’я
Issue Date: 2016
Citation: Herbert J. Aktywność fizyczna dzieci w wieku 6 і 7 lat mieszkających w Rzeszowie / Jarosław Herbert // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Львів, 2016. - Вип. 20, т. 1/2. - С. 330-334.
Abstract: Діти і молодь, які займаються різними формами фізичної активності, зокрема беруть участь в забавах, тренуваннях з різних видів спорту. Однак фізична активність змінилася із появою нових моделей проведення вільного часу (телебачення, Інтернет, комп’ютерні ігри). Ці зміни стали причиною збільшення кількості дітей із надлишковою масою тіла та ожирінням. Метою роботи було порівняння фізичної активності упродовж дня шестирічних дошкільнят та семирічних учнів першого класу. Дослідження проведено за допомогою акселерометру WGT3X у листопаді та грудні 2015 року. Результати дослідження свідчать про велику кількість кроків, що виконують дошкільнята (у середньому 10 тис.), які є активними. Водночас значно менша кількість кроків зафіксована в школярів (у середньому – 7.800) і вони є середньоактивними. Різноманітні форми рухової активності, які є в школах і дошкільних закладах, значно підвищують рівень фізичної активності дітей, одночасно зміцнюючи їх фізичний стан, однак більш активними є дошкільнята.
Description: Dzieci i młodzież podejmuj wiele różnych form aktywności fizycznej, np. poprzez uczestnictwo w zabawach lub uprawianie dyscyplin sportowych. Jednakże ich codzienne nawyki uległy zmianie wskutek pojawienia się nowych modeli spędzania wolnego czasu (telewizja, internet, gry komputerowe), a zmiana ta zbiegła się z wzrastającą liczbą przypadków nadwagi i otyłości wśród dzieci. W pracy celem było porównanie aktywności fizycznej w ciągu dnia przedszkolaków (6 lat) oraz uczniów klasy pierwszej (7 lat). Badania przeprowadzono za pomocą akcelerometru WGT3X i odbyły się w XI i XII 2015 r. Wyniki badań wskazują m. in. na dużą ilość kroków wykonywanych przez dzieci w przedszkolu (średnio 10000 – aktywny) oraz zdecydowanie mniejszą w szkole (średnio 7800 – średnio aktywny). Wszelakie formy ruchu odbywające się w szkołach i przedszkolach skutecznie podnoszą poziom aktywności fizycznej uczniów oraz poprawiają ich sprawność fizyczną, jednak bardziej aktywne są dzieci przedszkolne.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5012
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
МSNU_2016_Т2_29.pdf670.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.