Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3501
Title: Aktywizacja do sportowo-rekreacyjnego stylu zycia w kontekście zdrowego starzenia się społeczeństwa polskiego
Authors: Bajdziński, Michał
Stuła, Aleksander
Keywords: здоровий спосіб життя
фізична рекреація
Issue Date: 2014
Citation: Bajdziński M. Aktywizacja do sportowo-rekreacyjnego stylu zycia w kontekście zdrowego starzenia się społeczeństwa polskiego / Michał Bajdziński, Aleksander Stuła // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. - Л., 2014. - С. 195 - 204.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3501
Appears in Collections:"Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bajdzinski M..pdf625.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.