Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3168
Title: Якість життя, пов’язана із здоров’ям, та рухова активність жінок та чоловіків активного віку
Authors: Павлова, Юлія
Keywords: фізична активність
якість життя
Issue Date: 2012
Citation: Павлова Ю. О. Якість життя, пов’язана із здоров’ям, та рухова активність жінок та чоловіків активного віку / Павлова Ю. О. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2012. – Вип. 102, т. 1. – С. 277 – 281.
Abstract: В статті проаналізовано якість життя, пов’язану із здоров’ям, та рівень фізичної активності українців, які не страждають на гострі чи хронічні захворювання. Проведено популяційне дослідження та визначено тривалість занять фізичними вправами у вільний час осіб активного віку, досліджено взаємозв’язки між руховою активністю та якістю життя. У роботі використано стандартизовані апробовані міжнародні методики (питальники SF 36 та IPAQ) та показано, що для досліджуваної популяції (n = 400) характерні незадовільний стан фізичного та психологічного здоров’я, низький рівень рухової активності у вільний час. Половина від усіх використаних на рухову активність метаболічних еквівалентів припадає на оплачувану роботу, третина – на хатню роботу.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3168
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
25.pdf364.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.