Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3164
Title: Analiza poziomu wytrzymałości krążeniowo-oddechowej studentów uniwersytetów lwowskich na tle badań populacyjnych młodzieży akademickiej z Polski i Słowacji
Authors: Barabasz, Zbigniew
Zadarko, Emilian
Шиян, Олена
Наконечний, Юрій
Павлова, Юлія
Shyyan, Olena
Nakonechnyy, Yuriy
Pavlova, Iuliia
Keywords: студенти
індекс маси тіла
шатл-тест
аеробні можливості
інтернет-платформа
indeks masy ciała
wahadłowy test biegowy
wydolność tlenowa
Issue Date: 2011
Citation: Analiza poziomu wytrzymałości krążeniowo-oddechowej studentów uniwersytetów lwowskich na tle badań populacyjnych młodzieży akademickiej z Polski i Słowacji / Barabasz Zbigniew, Zadarko Emilian, Shyyan Olena, Nakonechnyy Yuriy, Pavlova Iuliia // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. - № 4 (6). – С. 66 – 73.
Abstract: У статті обґрунтовано необхідність створення бази даних на безкоштовній інтернет-платформі для поліпшення здоров’язбережних навичок та моніторингу змін у фізичному стані здоров’я жителів Польщі, Словаччини та України. Проведено порівняння соматичних показників та аеробних можливостей студентів різних спеціалізацій, які навчаються в Україні, Польщі та Словаччині. Встановлено, що для студентів з України характерні нижчий зріст, індекс маси тіла, менша маса тіла, а також гірші результати шатл-тесту. Лише 25 % студенток та 50 % студентів мають високий або дуже високий показник максимального споживання кисню за одиницю часу. Понад 55 % студенток з України мають низькі показники VO2max.
Description: W artykule rozpatrzono potrzeby stworzenia bazy danych na bezpłatnej platformie internetowej dla polepszenia kompetencji zdrowotnych, monitorowania zmian fizycznego zdrowia mieszkańców Polsky, Słowacji i Ukrainy. Wykonano porównanie wskaźników somatycznych i wydolności tlenowej studentów różnych specjalności, którzy studiują v Ukrainie, Polsce i Słowacji. Wykazano, że studenci z Ukrainy mają niższy wzrost, wagę, indeks masy ciała, gorsze wyniki wahadłowego testu biegowego. Tylko 25 % studentek i 50 % studentów mają znakomity lub doskonały poziom maksymalnego zużycia tlenu za jednostkę czasu. Ponad 55 % studentów z Ukrainy mają niski wskaźnik VO2max.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3164
Appears in Collections:Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт"

Files in This Item:
File SizeFormat 
18.pdf351.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.