Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31278
Title: Історія української культури : метод. вказівки з навч. дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 01 «Освіта», спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»
Authors: Сова, А. О.
Поліщук, Р. М.
Sova, A. O.
Polishchuk, R. M.
Keywords: історія української культури
методичні вказівки
галузь знань 01 «Освіта»
спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»
бакалавр
1 курс
денна форма навчання
Issue Date: 23-Nov-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Історія української культури : метод. вказівки з навч. дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 01 «Освіта», спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» / уклад. уклад. Сова А. О., Поліщук Р. М. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 56 с.
Abstract: У посібнику подано навчально-методичні матеріали з курсу «Історія української культури», поради щодо конспектування лекцій, виконання самостійної роботи, підготовки семінарських занять та індивідуальних завдань, їх технічного оформлення та захисту. Матеріали розроблено з урахуванням специфіки викладання гуманітарних дисциплін у закладі вищої освіти фізкультурно-спортивного профілю. Сформовано термінологічний словник, який відповідає загальній концепції курсу з акцентом на спеціалізації студентів. Для студентів І курсу денної форми навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31278
ISBN: 978-617-7336-69-2
Appears in Collections:Методичні рекомендації, вказівки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_Методичка_ІУК_ФКіС.pdf998.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.