Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30718
Title: Академічна культура українського студентства: фактори формування та особливості прояву
Authors: Пак, Інна В’ячеславівна
Pak, Inna Viacheslavivna
Keywords: академічна культура
академічна недоброчесність
студентство
освітні дослідження
практична парадигма
академічна доброчесність
повсякденні практики
габітус
суб'єкти академічної культури
формальні практики
неформальні практики
академічна культура студентів
Issue Date: 5-Oct-2021
Publisher: Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна
Citation: Пак І. В. Академічна культура українського студентства: фактори формування та особливості прояву : дис. ...канд. соціол. наук : 22.00.04 / Пак Інна В’ячеславівна. - Харків, 2019. - 251 с.
Abstract: Дисертація містить теоретичний та емпіричний аналіз феномену академічної культури студентства. Нагальність теми дисертаційного дослідження обумовлена новими викликами до інституту вищої освіти, насамперед необхідністю інтеграції до світового освітнього простору. В умовах модернізації вітчизняної вищої школи академічна культура є не тільки одним із основних чинників цього процесу, а й найбільш важливим індикатором стану вищої освіти, що й зумовлює актуальність її наукових, насамперед соціологічних інтерпретацій, поглибленого аналізу структури, чинників та особливостей її формування. Дисертація містить ґрунтовний аналіз наукових публікацій з означеної проблематики та авторське визначення академічної культури, уточнення її рівнів та структури, оригінальне бачення функцій, притаманних академічній культурі. Емпіричною базою дисертації є результати всеукраїнського дослідження «Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку», проведеного Східноукраїнським Фондом соціальних досліджень спільно із Інститутом соціально-гуманітарних досліджень Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; міжнародного дослідження «TALIS», реалізованого Українською асоціацією дослідників освіти за участі авторки; авторського дослідження, що ґрунтувалося на неформалізованих глибинних інтерв’ю з представниками сфери освіти
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30718
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пак_дис_академічна культура_2019.pdf3.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.