Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30659
Title: Rekreacja ruchowa dla spoleczenstwa-wybrane wspolczesne aspekty
Authors: Skalski, Dariusz
Nesterchuk, Natalia
Skalska, Elżbieta
Kindzer, Bogdan
Скальскі, Даріуш
Нестерчук, Наталія
Скальська, Ельжбета
Кіндзер, Богдан
Keywords: rekreacja ruchowa
kultura fizyczna
społeczeństwo
formy rekreacji
aktywność fizyczna
czas wolny
turystyka aktywna
фізична рекреація
фізична культура
форми відпочинку
суспільство
фізична активність
вільний час
активний туризм
Issue Date: 23-Sep-2021
Citation: Rekreacja ruchowa dla spoleczenstwa-wybrane wspolczesne aspekty / Dariusz Skalski, Natalia Nesterchuk, Elżbieta Skalska, Bogdan Kindzer // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. - 2021. - № 8. - С. 101-117.
Abstract: Streszczenie Kultura fizyczna, jej komponent składowy – rekreacja fizyczna jest bardzo ważnym elementem w naszym życiu, szczególnie w wieku dojrzałym. To ona sprawia, że człowiek prawidłowo się rozwija. Określa ją jako dobrowolne, masowe lub indywidualne uczestnictwo w kulturze fizycznej podejmowanie w czasie wolnym od obowiązków zawodowych. Podstawowym środkiem jest aktywność ruchowa. Rekreacja fizyczna ma korzystnie wpływać na sprawność motoryczną człowieka, jego wygląd zewnętrzny jako wartości estetycznej ciała i w konsekwencji pozytywnie oddziaływać na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem zdrowego stylu życia. Brak ruchu ujemnie wpływa na organizm. Powoduje między innymi osłabienie siły mięśniowej, obniżenia sprawności i odporności organizmu, zmiany zwyrodnieniowe w układzie szkieletowym, przyspiesza proces szybszego starzenia. Jest to socjalizacja kultury fizycznej, bez względu na wiek i ze względu na zdrowie. Definicja rekreacji ruchowej przedstawiana jest jako forma aktywności fizycznej, o charakterze sportowym, podejmowana dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych. Rekreacja ruchowa jest zatem rozrywką i stanowi rodzaj czynnego, aktywnego wypoczynku. W czasie wolnym od pracy rozwija osobowość, zainteresowania i aktywność człowieka. Jest pomocna w rozładowaniu napięcia nerwowego i neutralizuje stres, pomaga w wyciszeniu negatywnych emocji a także dostarcza pozytywnej energii i satysfakcji. Zapobiega powstawaniu wielu chorób, opóźnia procesy starzenia się, kształtuje ciało, regeneruje siły i zwiększa wydolność organizmu. Służy odbudowywaniu sił człowieka w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. Sam czas wolny jest niezbędnym warunkiem do podejmowania wszelkich działań związanych z rekreacją ruchową. We współczesnym społeczeństwie to właśnie odpowiednia organizacja czasu wolnego a nie praca pozwala na samorealizację, rozwój osobowości, pasji i zainteresowań. To właśnie czas wolny daje społeczeństwu wolny wybór. Trzeba pamiętać, że należy być konsekwentnym w swoim zachowaniu, trzeba stale uczestniczyć w aktywnościach fizycznych i starać się ukazać jak najwięcej zalet. Wystarczy poświęcić kilkanaście minut w ciągu dnia na rekreację fizyczną, aby poprawić sylwetkę, zdrowie, działanie wielu układów i narządów. Tak na wprost kultura fizyczna – rekreacja fizyczna to środek do osiągnięcia lepszej jakości życia, ponieważ rekreacja przedstawia się jako odświeżanie ciała i umysłu do pracy przez pewne formy zabaw, gier lub relaksu. Owe odświeżenie ciała i umysłu bez względu na rodzaj wybranej rekreacji ma mieć korzystny wpływ na nasz organizm i samopoczucie. W sferze czasu wolnego powinniśmy podejmować działalność w zależności od celów, które chcemy osiągnąć. Фізична культура, її складова – фізична рекреація, є дуже важливим елементом у нашому житті, особливо в зрілому віці. Це змушує людину правильно розвиватися. Вона визначається як добровільна, масова або індивідуальна участь у фізичній культурі у вільний від професійних обов’язків час. Основна складовою її є фізична активність. Передбачається, що фізична рекреація позитивно впливає на моторну активність людини, її зовнішній вигляд як естетичну цінність тіла і, отже, позитивно впливає на наше фізичне та психічне здоров’я. Фізична активність є невід’ємною частиною здорового способу життя. Відсутність фізичних вправ негативно впливає на організм. Це викликає, серед іншого, ослаблення м’язової сили, зниження працездатності та опірності організму, дегенеративні зміни в кістковій системі та прискорення процесу старіння. Це є соціалізація фізичної культури, незалежно від віку та стану здоров’я. Визначення фізичної рекреації представлено як форму фізичної активності спортивного характеру, здійснену з метою розслаблення та відновлення психофізичних сил. Тому фізична рекреація – це розвага і є різновидом чинного, активного відпочинку. У вільний час вона розвиває особистість людини, її інтереси та активність. Вона допомагає зняти нервову напругу та нейтралізує стрес, допомагає заспокоїти негативні емоції, а також забезпечує позитивну енергію та задоволення. Вона запобігає появі багатьох захворювань, затримує процеси старіння, формує тіло, відновлює сили та підвищує працездатність організму. Вона служить для відновлення людських сил у фізичній, психічній та соціальній сферах. Вільний час сам по собі є неодмінною умовою для здійснення будь-якої діяльності, пов’язаної з фізичною рекреацією. У сучасному суспільстві саме відповідна організація вільного часу, а не робота дозволяє самореалізуватися, розвивати особистість, пристрасті та інтереси. Саме вільний час дає суспільству вільний вибір. Ви повинні пам’ятати, що потрібно бути послідовними у своїй поведінці, постійно брати участь у фізичних навантаженнях і намагатися показати якомога більше переваг. Досить витратити кілька хвилин протягом дня на заняття фізичною рекреацією, щоб покращити форму свого тіла, здоров’я та функціонування багатьох систем та органів. Прямо кажучи, фізична культура – фізична рекреація є засобом досягнення кращої якості життя, тому що відпочинок представляє себе як оновлення тіла та розуму для роботи за допомогою певних форм забав, ігор або релаксу. Це оновлення тіла та розуму, незалежно від обраного виду відпочинку, має сприятливо впливати на наш організм та самопочуття. У сфері вільного часу ми повинні займатися діями залежно від цілей, яких ми хочемо досягти.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30659
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14 Dariusz Skalski, Natalia Nesterchuk, Elżbieta Skalska, Bogdan Kindzer.pdf755.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.