Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30651
Title: Kultura fizyczna wsholczesny styl zycia
Authors: Skalski, Dariusz
Kindzer, Bogdan
Skalska, Elżbieta
Brzoskowska, Karolina
Скальскі, Даріуш
Кіндзер, Богдан
Скальська, Ельжбета
Бжосковська, Кароліна
Keywords: kultura fizyczna
promocja aktywności fizycznej
styl życia
zdrowie
nawyki zdrowotne
фізична культура
популяризація фізичної активності
спосіб життя
здоров’я
здорові звички
Issue Date: 22-Sep-2021
Citation: Kultura fizyczna wsholczesny styl zycia / Dariusz Skalski, Bogdan Kindzer, Elżbieta Skalska, Karolina Brzoskowska // Kultura fizyczna i edukacja zdrowotna : Wybrane zagadnienia w aspekcie pedagogicznym. - Starogard Gdański, 2021. - P. 30-46.
Abstract: Regularna aktywność fizyczna sprzyja zachowaniu zdrowia, neutralizuje stres, kształtuje ciało i pozwala na regularne odnawianie sił fizycznych i psychicznych. Kultura fizyczna zmienia się na przełomie lat. Nasze społeczeństwo w różny sposób bierze udział w aktywnościach fizycznych. Wraz z rozwojem medycyny rośnie przekonanie jak ważna dla życia ludzkiego jest aktywność. W XXI wieku czas spędzamy głównie siedząc, wiele ludzi zauważa ten problem i podejmuje się ćwiczeń. Od przynajmniej 20 lat w krajach wysoko uprzemysłowionych mówi się wręcz o epidemii „lenistwa ruchowego”, która jest nie tylko skutkiem tych udogodnień, ale i niedocenianiu znaczenia wysiłku fizycznego dla zdrowia człowieka. Promocja zdrowia, aktywnego trybu życia i zdrowej diety przekonała do siebie już wiele osób. Dziedzina, która umożliwia i dysponuje środkami umożliwiającymi społeczeństwu kontrolę nad zdrowiem psychofizycznym i fizycznym to kultura fizyczna. Edukacja zdrowotna głównie kojarzy nam się z lekcjami wychowania fizycznego w szkołach publicznych i niepublicznych od najmłodszych lat. Stosunek uczniów do lekcji WF jest bardzo zróżnicowany i uwarunkowany wieloma czynnikami. Wyniki badań przeprowadzonych w roku szkolnym 2005-2006 wykazały, że większość (ok 88 procent) uczniów gimnazjów bardzo lubiło lub lubiło te lekcje. Aktywność fizyczna stymuluje i wspomaga rozwój. Kultura fizyczna jest to ogół zachowań przebiegających według przyjętych w danym środowisku społecznym reguł i norm postępowania a mających na celu dbałość o zdrowie człowieka, o poprawę jego postawy, prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz rezultaty tych zachowań. Резюме Регулярна фізична активність зміцнює здоров'я, нейтралізує стрес, формує тіло і дозволяє регулярно відновлювати фізичні та розумові сили. Фізична культура змінюється з роками. Наше суспільство бере участь у фізичній діяльності різними способами. Разом з розвитком медицини зростає віра в те, наскільки важлива фізична діяльність для життя людини. У 21 столітті ми проводимо час переважно сидячи, багато людей помічають цю проблему і займаються фізичними вправами. Що найменше 20 років у високоіндустріальних країнах вже говорять про епідемію «моторної ліні», яка є не лише результатом комфорту, але й недооцінюванням важливості фізичних зусиль для здоров’я людини. Багато людей вже переконані у зміцнення здоров'я, активному способі життя та здоровому харчуванні. Фізична культура є тим полем, яке дає можливість і має засоби, які дозволяють суспільству контролювати психофізичне та фізичне здоров’я. Ми пов’язуємо медичну освіту переважно з уроками фізкультури в державних та приватних школах з раннього віку. Ставлення учнів до уроків фізкультури дуже різноманітне і залежить від багатьох чинників. Результати дослідження, проведеного у 2005-2006 навчальному році, показали, що більшості (близько 88 %) учнів молодших класів середньої школи ці уроки дуже сподобалися або сподобалися. Фізична активність стимулює і підтримує розвиток особистості. Фізична культура - це сукупність форм поведінки, які відповідають правилам і стандартам поведінки, прийнятим у певному соціальному середовищі, які спрямовані на турботу про здоров’я людини, поліпшення їх ставлення, правильному психофізичному розвитку.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30651
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Культура фізична_збірник_ 2021_removed (1).pdf346.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.