Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30529
Title: Методика викладання у вищій школі : силабус навчальної дисципліни, другий (магістерський) освітній рівень, ступінь вищої освіти – магістр, галузь знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальність – 241 «Готельно-ресторанна справа»
Authors: Криштанович, С. В.
Kryshtanovych, S. V.
Кафедра педагогіки та психології
Keywords: методика викладання у вищій школі
силабус
магістр
галузь знань - 24 "Сфера обслуговування"
спеціальність - 241 "Готельно-ресторанна справа"
кафедра педагогіки та психології
Issue Date: 15-Sep-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Криштанович С. В. Методика викладання у вищій школі : силабус навчальної дисципліни, другий (магістерський) освітній рівень, ступінь вищої освіти – магістр, галузь знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальність – 241 «Готельно-ресторанна справа» / Криштанович Світлана Володимирівна. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 9 с.
Abstract: Метою викладання курсу «Методика викладання у вищій школі» є надати студентам знання, уміння і навичок в області методів, засобів та організації процесу навчання у вищій школі, розробки нових освітніх методик.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30529
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус Метод викл ВШ - ГРС (1).pdf428.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.