Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30459
Title: Теоретико-методологічні засади формування та розвитку туристично-рекреаційних кластерів у регіонах України
Authors: Маслиган, Олена Олександрівна
Keywords: туристично-рекреаційний кластер
регулювання розвитку
мережна структура
організаційна регламентація
інститути
Issue Date: 9-Sep-2021
Publisher: Ін-т регіональних досліджень імені М. І. Долішньогого НАН України
Citation: Маслиган О.О. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку туристично-рекреаційних кластерів у регіонах України : автореф. дис. ...д-ра економ. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка" / Маслиган Олена Олександрівна ; Ін-т регіональних досліджень імені М. І. Долішньогого НАН України. - Львів, 2021. - 42 с.
Abstract: У дисертації розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження туристично-рекреаційних кластерів та обґрунтовано практичні рекомендації щодо пріоритетів їх формування та розвитку на регіональному рівні. Виділено інтеграційну модель розвитку сфери туризму і рекреації у фокусі переваг та перспектив для регіонів, окреслено кластерний підхід, як такий, що демонструє більше можливостей у фокусі переваг та перспектив регіонального розвитку.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30459
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Маслиган_автореф_2021_серпень.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.