Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30423
Title: Клініко-експериментальне обґрунтування ролі вірусної інфекції у розвитку, перебігу та наслідках гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу
Authors: Турчина, Наталія Степанівна
Keywords: ішемічний інсульт
транзиторна ішемічна атака
герпес віруси
противірусні препарати
ентеровіруси
ризик розвитку
Issue Date: 8-Sep-2021
Publisher: Нац. ун-т охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
Citation: Турчина Н. С. Клініко-експериментальне обґрунтування ролі вірусної інфекції у розвитку, перебігу та наслідках гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу : автореф. дис. ...д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нервові хвороби" / Турчина Наталія Степанівна ; Нац. ун-т охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. - Київ, 2021. - 38 с.
Abstract: У дисертаційній роботі представлено новий підхід щодо вирішення проблеми покращення лікування та вторинної профілактики ішемічного інсульту у хворих із маніфестною вірусною інфекцією шляхом дослідження частоти визначення герпес- та ентеровірусів, їх спектру та можливих асоціацій, встановлення зв’язку між персистенцією в крові, ступенем атеросклеротичного ураження судин та перебігом, наслідками і повторними ГПМК. Експериментально доведено опосередковано потенціюючий вплив вірусної інфекції на змодельований атеросклеротичний процес та на цій підставі застосовано експериментально апробовані противірусні препарати в комбінованій терапії та вторинній профілактиці інсульту.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30423
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Турчина_автореф_2021_квітень.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.