Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29554
Title: Методика оцінювання функціонального стану плавців 13-15 років
Authors: Чаплінський, Микола
Островський, Мар'ян
Островська, Наталія
Сидорко, Олег
Полегойко, Максим
Стефанишин, Наталія
Петрина, Леся
Лапичак, Ігор
Chaplinskyi, Mykola
Ostrovskyi, Marian
Ostrovska, Nataliia
Sydorko, Oleh
Polehoiko, Maksym
Stefanyshyn, Nataliia
Petryna, Lesia
Lapychak, Ihor
Keywords: плавання
інтенсивність
дистанції
частота серцевих скорочень
Issue Date: 14-Apr-2021
Citation: Методика оцінювання функціонального стану плавців 13-15 років / Микола Чаплінський, Мар'ян Островський, Наталія Островська, Олег Сидорко, Максим Полегойко, Наталія Стефанишин, Леся Петрина, Ігор Лапичак // Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2019. - № 2(34). - C. 49-59.
Abstract: У процесі побудови тренувального процесу, дозуванні тренувальних навантажень спортсменів будь-якого віку, статі чи кваліфікації тренерів насамперед цікавлять показники, які дають можливість оцінити їх функціональний стан. Аналіз наукової і методичної літератури виявив багато протиріч серед поглядів фахівців стосовно цієї проблеми. Мета дослідження: розробити методику оцінювання функціонального стану плавців за показниками частоти серцевих скорочень (ЧСС). Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення емпіричних джерел, пульсометрія, хронометрія та методи математичної статистики. Організація дослідження. У дослідженні брали участь плавці віком 13, 14, 15 років (по 30 хлопців та дівчат кожного віку). У процесі проведення наукового дослідження визначено залежність величини ЧСС від швидкості плавання кролем на грудях на різних дистанціях, а також запропоновано методику та шкалу оцінювання функціонального стану плавців за показниками ЧСС. Найбільший коефіцієнт кореляції зафіксовано у хлопців віком 15 років на дистанції 50 м (r= –0,78). Найменший – у хлопців віком 15 років на дистанції 400 м (r= –0,64). У дівчат аналогічно найбільший та найменший коефіцієнт кореляції були зафіксовані у 15-річних спортсменок. Найбільший r= –0,79 – на дистанції 50м, найменший r= –0,64 – на дистанції 400 м. Суть методики полягає в тому, що, порівнюючи величини ЧСС, зафіксовані у спортсмена після пропливання певної дистанції з розрахунковими, тобто належними величинами ЧСС, можна зробити певні висновки щодо динаміки змін функціонального стану спортсмена під час тренувального процесу. Це дасть змогу тренерові вносити відповідні корективи щодо інтенсивності та обсягу тренувальних навантажень, а також добирати відповідні методи та засоби тренувань.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29554
Appears in Collections:Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1031-2072-1-SM (1).pdf645.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.