Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/28517
Title: Економіка праці та соціально-трудові відносини : робоча програма навчальної дисципліни, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність: 073 Менеджмент, факультет туризму, рівень освіти: бакалавр
Authors: Завидівська, О. І.
Zavydivska, O. I.
Кафедра економіки та менеджменту
Keywords: економіка праці та соціально-трудові відносини
робоча програма
спеціальність 073 "Менеджмент"
галузь знань - 07 Управління та адміністрування
факультет туризму
бакалавр
кафедра економіки та менеджменту
Issue Date: 15-Feb-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Економіка праці та соціально-трудові відносини : робоча програма навчальної дисципліни, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність: 073 Менеджмент, факультет туризму, рівень освіти: бакалавр / розроб. Завидівська О. І. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 14 с.
Abstract: Мета навчальної дисципліни – формування у студентів міцних знань, умінь і практичних навичок та вивчення теоретико-методологічні та соціально-економічні питання трудових відносин у суспільстві; розвиток творчого мислення, умінь і навичок практичного застосування отриманих знань у подальшому навчанні і праці.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/28517
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. РНП_ЕПСТВ_2020.pdf668.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.