Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27383
Title: Фізіологія спорту : робоча програма навчальної дисципліни, галузь знань 01 - Освіта/Педагогіка, спеціальність 017 - Фізична культура і спорт, факультет фізичної культури і спорту, рівень освіти: бакалавр
Authors: Вовканич, Л. С.
Бергтраум, Д. І.
Vovkanych, L. S.
Berhtraum, D. I.
Кафедра анатомії та фізіології
Keywords: фізіологія спорту
робоча програма
кафедра анатомії та фізіології
Issue Date: 11-Nov-2020
Citation: Фізіологія спорту : робоча програма навчальної дисципліни, галузь знань 01 - Освіта/Педагогіка, спеціальність 017 - Фізична культура і спорт, факультет фізичної культури і спорту, рівень освіти: бакалавр / розроб. Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І. - Львів, 2020. - 21 с.
Abstract: Мета: забезпечити формування у майбутніх спеціалістів з олімпійського та професійного спорту науково обґрунтованого підходу до розробки і застосування ефективних систем тренування на основі глибоких знань вікових, статевих, індивідуальних особливостей і закономірностей функціонування організму людини та процесів його адаптації до фізичних навантажень.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27383
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фізіологія спорту Робоча прогама 3.04 19-20 а.pdf237.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.