Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27343
Title: Фізіологія людини : робоча програма навчальної дисципліни галузь знань 02 - культура і мистецтво, спеціальність 024 - хореографія, факультет педагогічної освіти
Authors: Бергтраум, Д. І.
Berhtraum, D. I.
Кафедра анатомії та фізіології
Keywords: фізіологія людини
робоча програма
кафедра анатомії та фізіології
Issue Date: 11-Nov-2020
Citation: Фізіологія людини : робоча програма навчальної дисципліни галузь знань 02 - культура і мистецтво, спеціальність 024 - хореографія, факультет педагогічної освіти / розроб. Бергтраум Д. І. - Львів, 2020. - 20 с.
Abstract: Мета: дати майбутнім спеціалістам з хореографії науково- обґрунтовані знання фізіологічних закономірностей життєдіяльності людини в умовах відносного спокою, при м’язовій діяльності та в умовах психоемоційних навантажень.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27343
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.04 фізіологія людини ФПО ХОР - 20-21.pdf460.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.