Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27116
Title: Спосіб визначення типів вищої нервової діяльності у молодняка м'ясних порід великої рогатої худоби раннього онтогенезу : патент 104572 Україна : МПК A01K 67/02, G01N 33/00
Authors: Паска, Марія Зіновіївна
Гуфрій, Дмитро Федорович
Личук, Микола Григорович
Paska, Mariia Zinoviivna
Hufrii, Dmytro Fedorovych
Lychuk, Mykola Hryhorovych
Keywords: велика рогата худоба
молодняк м'ясних порід
типи вищої нервової діяльності
Issue Date: 29-Oct-2020
Citation: Спосіб визначення типів вищої нервової діяльності у молодняка м'ясних порід великої рогатої худоби раннього онтогенезу : патент 104572 Україна : МПК A01K 67/02, G01N 33/00 / Паска М. З., Гуфрій Д. Ф., Личук М. Г. - № 2015 07018; заявл.14.07.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3.
Abstract: Спосіб визначення типів вищої нервової діяльності (ВНД) у молодняка м'ясних порід великої рогатої худоби раннього онтогенезу включає застосування позакамерної методики оцінювання вироблення рухово-харчових умовних рефлексів, на основі встановлення сили нервових процесів, врівноваженості процесів збудження і гальмування, рухливості нервових процесів. Додатково у крові визначають активність ферментів антиоксидантного захисту організму глутатіонпероксидази, супероксиддисмутази та показники кислотної резистентності еритроцитів, і за комплексом параметрів судять про приналежність тварин до 4-х основних типів ВНД.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27116
Appears in Collections:Патенти та авторські свідоцтва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
патент, Личук, Паска, Гуфрій.pdf261.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.