Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26596
Title: Становлення та розвиток системи професійної освіти фахівцівз фізичного виховання в Україні
Authors: Романчук, Ольга Василівна
Данилевич, Мирослава Василівна
Гуцуляк, Вікторія Романівна
Стефанишин, Маркіян Васильович
Семаль, Наталія Володимирівна
Romanchuk, Olha Vasylivna
Danylevych, Myroslava Vasylivna
Hutsuliak, Viktoriia Romanivna
Stefanyshyn, Markiian Vasylovych
Semal, Nataliia Volodymyrivna
Keywords: вища освіта
вчителі фізичної культури
професійна діяльність
Issue Date: 15-Sep-2020
Citation: Становлення та розвиток системи професійної освіти фахівцівз фізичного виховання в Україні / Романчук Ольга Василівна, Данилевич Мирослава Василівна, Гуцуляк Вікторія Романівна, Стефанишин Маркіян Васильович, Семаль Наталія Володимирівна // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. Серія : Педагогічні науки. - Черкаси, 2020. - Вип. 2. - С. 183-190.
Abstract: Стаття присвячена актуальній проблемі професійної діяльності вчителя фізичної культури та специфіці підготовки до її ефективного здійснення. Мета дослідження - аналіз особливостей розвитку системи професійної підготовки фахівців з фізичного виховання в Україні на різних історичних етапах її становлення.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26596
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФКItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.