Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26355
Title: Іноземна мова професійного спілкування (англійська) : силабус навчальної дисципліни ступеня вищої освіти "Доктор філософії" галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 "Фізична терапія та ерготерапія"
Authors: Проценко, Уляна
Protsenko, Uliana
Кафедра української та іноземних мов
Keywords: кафедра української та іноземних мов
Іноземна мова професійного спілкування (англійська)
спеціальність "Фізична терапія та ерготерапія"
силабус
Issue Date: 5-Aug-2020
Citation: Іноземна мова професійного спілкування (англійська) : силабус навчальної дисципліни ступеня вищої освіти "Доктор філософії" галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 "Фізична терапія та ерготерапія" / розроб. Проценко У. М. - Львів, 2019. - 5 с.
Abstract: Мета курсу - «Іноземна мова професійного спілкування» для підготовки доктора філософії є формування у майбутніх фахівців такого рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечить їм необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, оволодіння мовою для практичного користування нею у дослідницькій роботі, формування вмінь та навичок перекладу оригінальної літератури; оволодіння навичками роботи з діловою документацією англійською мовою; формування вмінь та навичок самостійної роботи з англомовними текстами; розвиток навичок усного спілкування у діловій сфері.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26355
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали для аспірантів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус_АСП._ін.м.пр.сп.у cп._Iс.227.pdf474.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.