Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26315
Title: Іноземна мова професійного спілкування (англійська) : робоча програма навчальної дисципліни cпеціальності 014.11 "Середня освіта (фізична культура)" освітньо-наукового рівня "доктор філософії"
Authors: Проценко, Уляна
Романчук, Ольга
Protsenko, Uliana
Romanchuk, Olha
Кафедра української та іноземних мов
Keywords: кафедра української та іноземних мов
Іноземна мова професійного спілкування (англійська)
спеціальність "Середня освіта (фізична культура)"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
рекомендована література
Issue Date: 3-Aug-2020
Citation: Іноземна мова професійного спілкування (англійська) : робоча програма навчальної дисципліни cпеціальності 014.11 "Середня освіта (фізична культура)" освітньо-наукового рівня "доктор філософії" / розроб. Проценко У. М., Романчук О. В. - Львів, 2019. - 11 с.
Abstract: Метою курсу «Іноземна мова професійного спілкування» для підготовки доктора філософії є формування у майбутніх фахівців такого рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечить їм необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, оволодіння мовою для практичного користування нею у дослідницькій роботі, формування вмінь та навичок перекладу оригінальної літератури; оволодіння навичками роботи з діловою документацією англійською мовою; формування вмінь та навичок самостійної роботи з англомовними текстами; розвиток навичок усного спілкування у діловій сфері.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26315
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали для аспірантів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АСП._ін.м.пр.сп.Р_п_Іс.014.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.